:: Advokat Milos Todorovic Novi Sad Srbija ::

 

 

 

 

 

 

O NAMA

Advokatsku kancelariju Todorović osnovao je 01.12.2004. godine advokat Milos Todorović. Sedište kancelarije se nalazi u Novom Sadu, gradu koji je drugi po veličini u Republici Srbiji i koji se nalazi sedamdesetak kilometara severno od Beograda. Delatnost kancelarije se odvija na teritoriji cele Republike i u inostranstvu u zemljama EU sa kolateralnim pravnim sistemima.

Tokom prethodnih godina, delatnost kancelarije je bila uglavnom vezana za ostvarivanje prava na naknadu štete iz autoodgovornosti kako u domaćem, tako i na međunarodnom nivou, neimovinske štete nanete putem javnih medija (novina, tv...), te zaštitom interesa u privrednim sporovima, kao i  registacija domaćih i mešovitih pravnih subjekata te njihovo dalje zastupanje u ugovornim i drugim odnosima.Deo tima kancelarije se bavi isključivo zastupanjem fizičkih lica i to parničnom, krivičnom, vanparničnom, izvršnom, zemljišno-knjižnom, upravnom,  radnom postupku i prekršajnom postupku, u upravnom sporu, pred organima upravljanja u preduzeću...

 

 

 

 


:: veb sajt je vlasništvo advokatske kancelarije Todorović :: sva prava zadržana :: izrada blacksnow8.com 2010 ::